Kontakty

Bohoslužby:
Probíhají každou neděli od 9.30 v naší klubovně na Světlogorské ulici. Skládají se z bloku modliteb a chval, při kterých používáme moderní křesťanskou hudbu, z biblického kázání s aktuální aplikací na život dnešního člověka a z části určené modlitbám za osobní potřeby účastníků. Bývá také prostor pro sdílení osobních zkušeností s Bohem a vzájemnou službu prostřednictvím duchovních darů. Jednou za 14 dní si přijímáním chleba a vína, symbolů Kristova těla a krve (tzv. Večeří Páně), připomínáme jeho oběť a smlouvu, kterou s námi uzavřel.

Domácí skupinka:
Probíhá každý druhý pátek od cca 17.00 hodin buď v Nadějkově, v Chyškách nebo Nové Střezimíři. Společně se modlíme a přemýšlíme o životě a různých tématech Bible. Bližší informace vám rádi poskytneme na požádání.


Kontakty

Korespondenční adresa:
Apoštolská církev – DEBORA, p. Petr Škopek, Ledenická 50 Č. Budějovice 370 06

Klubovna:
Areál mateřské školy na Světlogorské ulici na Sídlišti nad Lužnicí, 1. patro budovy nejbližší od konečné MHD č. 10 a 15 (č.p. 2874), přední vchod (první za bránou).

Telefonní a internetové spojení:
Mobil: 739 584 002
E-mail: pskopek@volny.cz
Web: www.debora-tabor.com

Bankovní účet:
2900379369/2010 účet Apoštolské církve v Č. Budějovicích

Užitečné http adresy některých církví a křesťanských organizací

Oznámení o stěhování

Přeji všem návštěvníkům stránek misijní stanice Debora Apoštolské církve v Táboře hezký den. Oznamuji vám, že dosavadní vedoucí, Zdeněk Kašpárek, se odstěhoval v červnu roku 2015 se svou rodinou na Těšínsko. V současné době administruje stanici sbor Apoštolské církve v Českých Budějovicích. Lidem ve stanici slouží služebníci naší církve. Jednou za 14 dní dojíždíme na nedělní bohoslužbu. Křesťané táborského společenství se však scházejí ke společným bohoslužbám každý týden. Jako v době, kdy byl s nimi Zdeněk Kašpárek. Život stanice tedy nekončí. Jste pořád zváni na naše nedělní bohoslužby. Petr Škopek, 2. pastor AC Č. Budějovice.Publikováno: 30.11.-0001

Poslední aktualizace: 20.02.2018